syukr.ardiwirya@gmail.com
RUU Cipta Kerja | Omnibus Law

RUU Cipta Kerja | Omnibus Law

RUU Cipta Kerja telah disyah Pada tanggal 5 Oktober 2020 telah disyah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), RUU Cipta Kerja...